Enlarge text
Innovationsfondens whistleblower-ordning

Hjælp os med at bekæmpe uetisk adfærd og ulovligheder.
 
Ansatte i Innovationsfonden, ansøgere til fondens ordninger, bevillingsmodtagere og andre med tilknytning til Innovationsfonden har mulighed for at indberette uetisk adfærd og mistanker om ulovligheder relateret til fonden.
 
Innovationsfonden har en åben kultur, hvor der er adgang til at ytre sig – også når det handler om at gøre opmærksom på uetisk adfærd eller ulovligheder. Som udgangspunkt bør du gå til nærmeste chef eller fondens direktør med dine bekymringer. Hvis du mener, at dette i din situation ikke er muligt, kan du foretage en indberetning til Innovationsfondens whistleblower-ordning.
Læs mere »

Hvad kan indberettes?
Anonymitet
Følg med i sagen
Der kan kun foretages indberetninger om alvorlige forhold som f.eks. svindel med fondens økonomiske midler, korruption, sexchikane og anden alvorlig upassende og uetisk adfærd.
 
Whistleblower-ordningen kan ikke anvendes til mindre alvorlige forhold som f.eks. almindelig uenighed mellem kolleger og utilfredshed med lønforhold.
 
Klager over afgørelser på bevillingsansøgninger kan heller ikke indberettes til Whistleblower-ordningen. Klager over retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed skal indsendes direkte til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der er er klagemyndighed.
Du kan indgive oplysninger anonymt til whistleblower-ordningen. Hvis du vil være anonym, skal du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer - heller ikke i evt. vedhæftede dokumenter.
 
Hvis det er muligt, skal du heller ikke indberette fra en computer, der er udleveret af din arbejdsgiver, og heller ikke benytte en computer, der er opkoblet på arbejdsgiverens netværk. 
 
Herudover bør du tilgå whistleblower-systemet direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internet-browser i stedet for at klikke på et link.
Når du sender indberetningen, har du mulighed for at vælge, at du vil stå til rådighed for den videre undersøgelse ved at oprette en sikker postboks.

Vi anbefaler, at du stiller dig til rådighed, da vi måske ikke kan færdigbehandle sagen uden yderligere oplysninger fra dig.

Når du opretter en postboks, får du tildelt et sagsnummer, og du vælger selv et password. Du bruger disse, når du logger ind i postboksen for at se, om der er stillet spørgsmål til dig.

Uanset om du er anonym eller skriver dit navn, beder vi dig om at oprette en postboks. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os.